3 Mayıs 2010 Pazartesi

103...

"Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafa mazhar-i takdir olmuş bulunan asari mesaisini işitmis ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim."

Ordu Kumandanı
Mustafa Kemal
3 Mayıs 1918

1 yorum:

Diego dedi ki...

maşallah.